Taśmy
DYLATACYJNE

Brzegowe

Taśmy DYLATACYJNE brzegowe

Taśmy dylatacyjne

Taśma dylatacyjna (brzegowa) TB wykonana ze spienionego polietylenu, przeznaczona do wykonywania dylatacji i niwelowania mostków cieplnych w wylewkach podłogowych.

Skuteczna
niwelacja mostków cieplnych

Folimpex / Taśmy dylatacyjne

Parametry techniczne

Typ materiału

Spieniony polietylen

Gęstość pozorna

25 kg/m³ [ ±10%]

Współczynnik przewodności cieplnej

0,038 W/(m·K)

Górna temperatura stosowania

+90 ⁰C

Odporność ogniowa

E

Nasiąkliwość wodą po 24h

1% objętościowo

Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej

μ 3500

Norma odniesienia

EN 14313:2009+A1:2013

Atest higieniczny

B.BK.60111.0212.2022

przeznaczona do wykonywania dylatacji i niwelowania mostków cieplnych w wylewkach podłogowych

bardzo dobry współczynnik przewodności cieplnej

elastyczne i odporne na starzenie

odporne na czynniki chemiczne i biologiczne

pianka polietylenowa jest materiałem elastycznym, miękkim, niekruszącym się

w ofercie również taśmy brzegowe klasy palności B.

Profesjonalne
materiały syntetyczne

Wysoko jakościowe materiały to kluczowy element w osiąganiu doskonałych rezultatów w różnych dziedzinach. Dzięki wysokiej jakości surowcom i starannej produkcji, nasze profesjonalne materiały gwarantują nie tylko trwałość, ale także skuteczność w zastosowaniu.

BUDOWNICTWO | IZOLACJE

Ekologiczne izolacje dla zdrowszego i bezpieczniejszego domu!

Typ materiału

Wełna mineralna skalna

TOP