Otulina
POOLPLAY

Produkty rekreacyjne

Otulina POOLPLAY

Produkty rekreacyjne

To odmiana powlekanej otuliny Poolflex S zaprojektowana specjalnie jako akcesorium ochronne twardych elementów konstrukcji na placach zabaw. Otuliny te w odróżnieniu od zwykłych otulin są barwione w masie, dzięki czemu posiadają żywą bardziej różnorodną kolorystykę.

Ochrona elementów
konstrukcji placów zabaw

Folimpex / produkty rekreacyjne

pokryte płaszczem z folii PVC

wykonane ze spienionego polietylenu o niewielkiej gęstości (około 25 kg/m3)

odporne na czynniki chemiczne i biologiczne

pianka polietylenowa jest materiałem elastycznym, miękkim, niekruszącym sięe

żywa, różnorodna kolorystyka dzięki barwieniu w masie

polietylen, z którego są wykonane, to nietoksyczny (szeroko stosowany również w przemyśle spożywczym) podlegający recyklingowi materiał

Bezpieczna
zabawa

Nasze otuliny stanowią doskonałe zabezpieczenie elementów wyposażenia placów zabaw w znaczący sposób podnosząc bezpieczeństwo użytkowe.

PIANKAI POLIETYLENOWA

Wysokiej jakości materiały z pianki polietylenowej

Typ materiału

Wełna mineralna skalna

TOP