Print Friendly, PDF & Email

Profil U

Profil ze spienionego polietylenu, przeznaczony do zabezpieczania krawędzi materiałów płytowych, profili okiennych i drzwiowych podczas transportu, magazynowania, montażu.

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016
Tabela
Symbol A H C G

Ilość

w kartonie

mm mm mm mm mb
U 18/30
18 ± 2
30 ± 2
2 ± 1
8 ± 2
380
U 20/60
20 ± 2
60 ± 2
10 ± 2
20 ± 2
200
U 30/45
30 ± 2
45 ± 2
5 ± 2
10 ± 2 220
U 35/60
35 ± 2
60 ± 2
20 ± 2
20 ± 2
150
U 38/55
38 ± 2
55 ± 2
10 ± 2
10 ± 2
200
U 50/80
50 ± 2
80 ± 2
15 ± 2
12 ± 2
150
U 60/80 60 ± 3 80 ± 2 15 ± 3 12 ± 2 140
U 80/60 80 ± 4 60 ± 4 10 ± 3 15 ± 3 70
U 100/110 100 ± 4 110 ± 5 10 ± 3 15 ± 2 40
U 120/70 120 ± 4 70 ± 5 90 ± 3 20 ± 2 40
Print Friendly, PDF & Email