Print Friendly, PDF & Email

Profil OMEGA

Profil ze spienionego polietylenu, przeznaczony do zabezpieczania krawędzi materiałów płytowych, mebli modułowych, okien, drzwi oraz szklanych i metalowych przedmiotów w czasie transportu, magazynowania i montażu. Kształt profilu ułatwia zakładanie, a sprężyste ramiona utrzymują profil w miejscu montażu.

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016
Tabela
Symbol A B H G

Ilość

w kartonie

mm mm mm mm mb
Ω 12/17 12 ± 2 5 ± 2 17 ± 2 4 ± 1 800
Ω 15/20 15 ± 2 5 ± 2 20 ± 2 5 ± 1 700
Ω 25/25 25 ± 2 5 ± 2 25 ± 2 8 ± 2 290
Ω 20/30 20 ± 2 5 ± 2 30 ± 2 8 ± 1 340
Ω 35/30 35 ± 2 10 ± 2 30 ± 2 11 ± 2 250
Ω 30/35 30 ± 2 5 ± 2 35 ± 2 10 ± 2 250
Ω 35/35 35 ± 2 5 ± 2 35 ± 2 8 ± 2 200
Ω 50/40 50 ± 2 5 ± 2 40 ± 2 8 ± 2 120
Ω 65/45 65 ± 2 20 ± 2 45 ± 2 11 ± 2 130
Ω 70/50 70 ± 2 20 ± 2 50 ± 2 11 ± 2 90
Print Friendly, PDF & Email