Print Friendly, PDF & Email

Profil H

Profil wykonany jest ze spienionego polietylenu, przeznaczony do zabezpieczania krawędzi ciężkich materiałów płytowych podczas transportu.

Dolne ramiona umożliwiają umieszczenie między nimi wkładki o szerokości 38 mm, podwyższającej stopień zabezpieczenia wyrobu przed uszkodzeniami.

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016
Tabela
Symbol A a B H h G

Ilość

w kartonie

mm mm mm mm mm mm mb
H-30 40 ± 2 30 ± 2 5 ± 2 53 ± 2 50 ± 1 13 ± 1 150
H-38 42 ± 2 38 ± 2 20 ± 2 65 ± 1 55 ± 1 12 ± 1 144
Print Friendly, PDF & Email