Print Friendly, PDF & Email

Kolana Poolwool

Otulina POOLWOOL w kształcie kolana z wełny mineralnej, przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej kątowych odcinków instalacji c.o., sieci ciepłowniczych, parowych, węzłów cieplnych, rur kanalizacyjnych oraz rurociągów przemysłowych. Pakowane po 4 szt. 

 

Parametry techniczne
Surowiec wełna mineralna skalna

Gęstość nominalna

surowca [kg/m3]

80 ±10%
Grubość [klasa]

T8 dla śr ednicy zewn. <150mm

T9 dla śr ednicy zewn. ≥150mm

Współczynnik przewodzenia

ciepła [W/mK]

10°C = 0,035

50°C = 0,043

100°C = 0,048

200°C = 0,062

Reakcja na o gień [klasa] A2L-s1, d0

Maksymalna temperatura

stosowania [°C]

250
Print Friendly, PDF & Email