Print Friendly, PDF & Email
Regulamin promocji

 

 1. Organizatorem promocji jest FOLIMPEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 1 Praskiego Pułku WP 38 05-075 Warszawa NIP 521-008-39-40
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Kupującym”.
 3. Czas trwania promocji: od 14-11 2019 roku do 10-04 2020 lub do wyczerpania zapasów.
 4. Przedmiotem promocji są otuliny PE
 5. Przy zakupie 12 kartonów z otulinami PE kupujący otrzyma gratis w postaci zimowej czapki.
 6. Przy zakupie 18 kartonów z otulinami PE kupujący otrzyma gratis w postaci bluzy polarowej.
 7. Przy zakupie 110 kartonów za 10 najtańszych z tej puli kupujący zapłaci 10 zł (1 zł za karton).
 8. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów.
 9. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
 10. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu.
 11. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.
Print Friendly, PDF & Email