Print Friendly, PDF & Email

Wałek ¾

Profil ze spienionego polietylenu, przeznaczony głównie do zabezpieczeń w opakowaniach, jako przekładki dystansowe i stabilizujące.

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016
Print Friendly, PDF & Email