Print Friendly, PDF & Email

Taśma dylatacyjna z folią

W odróżnieniu od taśmy dylatacyjnej brzegowej TB, posiada pięć nacięć w odstępach co 1 cm od górnej krawędzi, umożliwiających oderwanie nadmiaru taśmy, wystającego ponad górną posadzkę. Dodatkowo zamontowana została zakładka z folii PE o szer. 25 cm, służąca do przykrycia styku izolacji pionowej oraz poziomej.

Na zamówienie wykonujemy też taśmy o szerokości 180 mm. Istnieje możliwość produkcji innych szerokości i grubości taśm po uzgodnieniu, wg indywidualnych wymagań.

Zastosowanie takie jak w przypadku taśmy dylatacyjnej brzegowej, lecz ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykonywanie separacji ściana/wylewka podłogowa, tam gdzie wymagana jest szczelność z izolacją podłoża.

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Max temperatura czynnika 95°C
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Nasiąkliwość wodą po 24h

Poniżej 1% objętościowo

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016

Odporność na ma teriały

budowlane

Odporny na kontakt

z powszechnie używanymi

materiałami budowlanymi jak

cement, gips,wapno, beton itp.

Tabela
Grubość Szerokość Nawój
mm mm mb
5 100 50
5 120 50
5 150 50
8 100 50
8 120 50
8 150 50
* na zamówienie możliwa inna gęstość
Print Friendly, PDF & Email