Print Friendly, PDF & Email

Sznur dylatacyjny

Elastyczny, nienasiąkliwy profil z pianki polietylenowej o okrągłym przekroju i zamknięto-komórkowej strukturze. Stosowany przy wypełnianiu szczelin dylatacyjnych jako najtańszy, najprostszy i najlepszy wypełniacz.

Doskonale nadaje się do stosowania przy:

  • uszczelnianiu i wypełnianiu szczelin dylatacyjnych w obiektach budowlanych,
  • uszczelnianiu dylatacji na tarasach i balkonach oraz przy ocieplaniu ścian (szczeliny dylatacyjne na budynkach),
  • uszczelnianiu wanien przemysłowych, koryt, zbiorników (za wyjątkiem zbiorników na wodę pitną), posadzek przemysłowych oraz posadzek w garażach wielostanowiskowych,
  • uszczelnianiu dylatacji nawierzchni parkingowych, elementów dachowych,
  • uszczelnianiu połączeń na przejściach rurażu technologicznego,
  • uszczelnianiu dylatacji konstrukcyjnych budynków,
  • uszczelnianiu szczelin ścian osłonowych.
Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody

Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016

Odporność na ma teriały

budowlane

Odporny na kontakt

z powszechnie używanymi

materiałami budowlanymi jak

cement, gips,wapno, beton itp.

Tabela
Średnica Szerokość
szczeliny
Ilość
mb/karton
Długość
nawoju
mm mm odcinki 2 m mb
6 4 1000
8 6 550
10 8 2400 350
12 10 1800
13 11 200
15 12 1500 200
20 16 800 600
25 20 700 400
30 26 500
40 35 260 100
50 45 150 200
70 50 80
Print Friendly, PDF & Email