Print Friendly, PDF & Email

Profile dylatacyjne T-80

Wykonany ze spienionego polietylenu, przeznaczony do wykonywania szczelin dylatacyjnych  dużych powierzchni wylewek podłogowych. Zapobiega powstawaniu niekontrolowanych pęknięć i zniszczeń płyt betonowych, spowodowanych zmianami ich wymiarów (pod wpływem temperatury czy innych czynników zewnętrznych).

Występuje również w wersji z klejem, ułatwiającej i przyspieszającej instalowanie profilu.

Istnieje możliwość produkcji profilu o innych wymiarach, według indywidualnych wymagań.

Zastosowanie: budownictwo tradycyjne, drewniane oraz szkieletowe, budynki, tunele, mosty, drogi, przejścia podziemne.

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016
Print Friendly, PDF & Email