Print Friendly, PDF & Email

Profil szybowy TS 30×40 (gruby)

Profil ze spienionego polietylenu, przeznaczony do zabezpieczania szyb i luster na czas transportu, dla grubszych i cięższych tafli szkła.

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody

Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016
Print Friendly, PDF & Email