Print Friendly, PDF & Email

Profil do szyb TS 25×30

Profil ze spienionego polietylenu, przeznaczony do zabezpieczania cienkich tafli, szyb i luster na czas transportu.

Dla grubszych i cięższych tafli dostępna jest inna wersja tego profilu: TS 30×40.

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody

Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016
Tabela
Symbol A B B C H G

Ilość

w kartonie

mm mm mm mm mm mm mb

TS

25×30

25 ± 2 8 30 ± 2 12 500
Print Friendly, PDF & Email