Print Friendly, PDF & Email

Mata zagrzejnikowa (mata z folią metalizowaną)

Mata ze spienionego polietylenu o grubości 3 mm, laminowana folią metalizowaną o grubości 25 μm.

Idealna jako ekran odbijający 90% promieniowania cieplnego emitowanego przez każdy grzejnik w kierunku ścian.

Stosując ekrany zagrzejnikowe zmniejszamy straty ciepła, co przekłada się na bardziej wymierne efekty ogrzewania pomieszczeń.

Wymiary
5 m x 0,5 m x 3 mm
10 m x 0,5 m x 3 mm
10 m x 1 m x 3 mm
Print Friendly, PDF & Email