Print Friendly, PDF & Email

Mata izolacyjna Poolmat

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Max temperatura czynnika 95°C
Wsp. przewodności ciepła λ 0,038 W/(m*K)
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *

Współczynnik oporu

na dyfuzję pary wodnej

μ 3500
Chłonność wody

Poniżej 1% po 168 g odzinach

zanurzenia w wodzie

Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016

* na zamówienie możliwa inna gęstość

Tabela
Grubość Standardowa
szerokość
Standardowa
długość
Zakres dostęnych
szerokości
Zakres dostępnych
długości
mm m mb m mb
0,8 1,30 ÷ 1,55 700 0,10 ÷ 1,60 250 ÷ 1000
1 1,30 ÷ 1,55 600 0,10 ÷ 1,60 170 ÷ 1000
1,5 1,30 ÷ 1,55 400 0,10 ÷ 1,60 150 ÷ 1000
2 1,15 ÷ 1,55 250 0,10 ÷ 1,60 80 ÷ 500
3 1,00 ÷ 1,55 175 0,08 ÷ 1,50 50 ÷ 350
4 1,10 ÷ 1,50 130 0,08 ÷ 1,25 50 ÷ 200
5 1,05 ÷ 1,25 100 0,08 ÷ 1,25 10 ÷ 150
8 1,05 ÷ 1,20 100 0,08 ÷ 1,25 25 ÷ 150
10 1,00 ÷ 1,20 50 0,08 ÷ 1,25 25 ÷ 100
Print Friendly, PDF & Email