Print Friendly, PDF & Email

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie produkcji wyrobów ze spienionego polietylenu i otulin z wełny skalnej.

Atest higieniczny PZH dla otulin, mat i taśm brzegowych (dylatacyjnych).

Atest higieniczny PZH dla wyrobów rekreacyjnych

Print Friendly, PDF & Email